L’escola disposa d’un servei d’acollida matinal que amplia l’horari d’estada a l’escola dels infants.

L’escola ofereix la possibilitat d’acollir alumnes a partir de les 7:45 h del matí fins al moment del començament de les classes. Va dirigit a les famílies que necessiten que els seus fills estiguin al centre durant aquest període de temps.

Els alumnes que utilitzin el servei d’acollida de forma esporàdica, hauran d’adquirir a la secretaria de l’escola els talonaris dels tiquets d’acollida. Una vegada omplert el tiquet amb les dades de l’alumne, classe i dia d’utilització s’entregarà al personal de l’escola quan arribi a classe d’acollida.