El Departament de Pastoral s’encarrega d’animar i coordinar a la comunitat educativa per tal de fer palesa en aquells valors cristians que són propis de la nostra escola.