Projecte pedagògic del menjador

Aquest projecte pretén l’objectiu d’educar en l’activitat del menjador que té lloc a l’escola durant dues hores diàries de dilluns a dijous i tres hores els divendres. Aquest espai estarà dividit en dues parts:

Per una banda,  l’activitat de menjador en sí mateixa. Aquesta activitat, la plantegem com una forma de completar la labor que fan els pares i les mares a casa amb els seus fills. Els objectius que plantegem tenen la intenció de reforçar, o iniciar en alguns casos, actituds necessàries per al bon funcionament del menjador. Es farà sempre un treball entorn els hàbits.

Per altra banda, l’espai lúdic/formatiu. Per nosaltres aquest temps suposa un moment de distensió molt important pel nen o nena, on ells mateixos interaccionen amb els companys i els monitors. En aquest espai lúdic es desenvoluparan jocs lúdics sense caràcter obligatori, donant importància a aquells jocs que els nenes proposin de manera espontània (jocs de taula, pati, etc.). Hem de tenir en compte que aquest espai forma part del temps lliure i no pretén impartir una formació reglada. És necessari marcar la diferència amb la resta d’hores lectives que realitzen durant la resta del dia. Tot això, estarà adaptat a l’edat i necessitats de cada grup.