Presentació

El Projecte Educatiu de TILMAR es defineix seguint els programes següents:

a)    Programes  assistencials

  • Autonomia personal
  • Àrea d’intercomunicació i llenguatges

b)   Programes educatius

  • Àrees instrumentals i/o acadèmiques de l’etapa infantil
  • Àrees instrumentals i/o acadèmiques de primària
  • Àrees instrumentals i/o acadèmiques de secundària

c)    Programes de transició a la vida adulta

  • Habilitats i pràctiques domèstiques
  • Relacions socials quotidianes i d’oci