Missió, Visió, Valors

L'Escola


MISSIÓ DEL CENTRE

Com a centre diocesà de Tarragona, d’inspiració cristiana, la seva missió és l’educació integral dels infants i joves amb discapacitat,  amb un sentit cristià de la vida, acompanyant-los, junt amb les seves famílies, en el seu procés formatiu, per a potenciar el desenvolupament de les seves capacitats en el camí cap a la seva realització personal.

 

VISIÓ DEL CENTRE

L’escola TILMAR d’educació especial treballa per a ser reconeguda per ser l’escola d’educació especial de la Conca de Barberà amb un projecte educatiu que es caracteritza per:

- La cerca de l’excel·lència i la innovació pedagògica en l’àmbit de les competències singulars que afavoreixen el desenvolupament personal i social de cada alumne.

- L’atenció personalitzada que reben ells i les seves famílies orientada a  aconseguir la seva integració social i laboral.

- Els avantatges pedagògics per la seva vinculació i espais compartits amb una escola ordinària

 

VALORS COMPARTITS PELS PROFESSIONALS DEL CENTRE

Els mestres, educadors i especialistes de TILMAR intenten reflectir en la seva activitat educadora els següents valors compartits:

1.- L’excel·lència en el que fem, per a la seva transcendència.

2.- El compromís amb les persones.

3.- El treball en equip.

4.- Optimisme i valentia


© Copyright CEE Tilmar
CEE Tilmar Av/ Montserrat, 5 bis 43400 MONTBLANC
Tel. 977 860 196