Programes específics


Els programes específics o plans de suport del Projecte Educatiu  van dirigides a complementar el procés educatiu de l’alumne amb necessitats educatives especials.

Aquests programes estan valorats i acordats prèviament pels professionals i especialistes amb els vist i plau de la família i van dirigits a donar resposta a les necessitats específiques.

  • Programa Logopèdic
  • Programa Fisioterapèutic
  • Programa d’Habilitats Socials
  • Programa d’Habilitats Pràctiques
  • Programa de Suport a la Conducta
  • Programes de Projecció laboral

© Copyright CEE Tilmar
CEE Tilmar Av/ Montserrat, 5 bis 43400 MONTBLANC
Tel. 977 860 196